Kurse të Matematikës

Organizoj kurse për studentët të cilët dëshirojnë të përgatiten për provime në këto lëndë: 

 • Analizë Matematike 1
 • Analizë Matematike 2
 • Analizë Matematike 3
 • Matematikë Diskrete
 • Algjebër 1 dhe 2
 • Algjebër Lineare
 • Matematikë 1, 2, 3 (Fakulteti Teknik)
 • Matematikë Elementare 1, 2, 3 (Fakulteti i Edukimit)
 • GRE/GMATH

Po ashtu organizoj kurse speciale për nxënës që dëshirojnë të marrin pjesë në gara ose olimpiada të matematikës.

Për më shumë informata më kontaktoni në e -mailin: vali.99@hotmail.com ose në numrin e telefonit 044-432-746.

Literatura e përdorur gjatë kursit (për drejtimet e FSHMN-së) do të jetë:

 • W. Rudin,  Principles of mathematical Analysis, McGraw-Hill
 • W. Walter, Analysis I, Springer-Verlag
 • W. Walter, Analysis II, Springer-Verlag
 • W. Trench, Introduction to real analysis (Shkarko falas PDF)

Literatura në gjuhën shqipe :

 • Ramadan Zejnullahu, Analiza matematike 1, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2010.
 • Ramadan Zejnullahu, Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga Analiza matematike 1, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2011.
 • Bashkim Gazidede, Analiza matematike 1, ushtrime me probleme të zgjidhura, Tiranë, 2006.
 • Bashkim Gazidede, Analiza matematike 2, ushtrime me probleme të zgjidhura, Tiranë, 2006.
 • Minir Efendija, Ramadan Zejnullahu, Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga Analiza matematike 2, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 1998.